Warsztaty Analityczne

12-13 lutego 2019 r., Warszawa

0 dni
0 godz
0 min
0 sek
Zarejestruj

Rejestracja na Warsztaty Analityczne

TEMATY SZKOLEŃ:
 Temat 1: Podstawy analizy danych z programem IBM SPSS STATISTICS/PS IMAGO PRO
 Temat 2: Analiza skupień z wykorzystaniem PS IMAGO PRO/IBM SPSS STATISTICS // brak wolnych miejsc
 Temat 3: Modelowanie równań strukturalnych z programem IBM SPSS AMOS, cz. 2 // brak wolnych miejsc
 Temat 4: Warsztat badacza zorganizowany - od danych do raportu
Imię* Nazwisko*
Stanowisko Tytuł naukowy Pracownik / Doktorant
Pracownik naukowy Doktorant
Uczelnia* Wydział / Instytut*
Katedra / Zakład NIP Uczelni* Miejscowość* Kod pocztowy*
Ulica* Numer* E-mail* Telefon*
Status Pana/Pani Uczelni w programie ARIADNA? wykaz uczelni w programie >>
Cena netto za Warsztaty:

UWAGA! Jeżeli szkolenie (warsztaty) jest finansowane za środków publicznych i w związku z tym zwolnione z podatku VAT na podstawie przepisów o finansowaniu szkoleń ze środków publicznych, niezbędne jest wypełnienie i przesłanie wraz ze zgłoszeniem odpowiedniego oświadczenia. Oświadczenie dostępne jest na stronie Warsztatów Analitycznych.

Oświadczam, że szkolenie będzie realizowane przy wykorzystaniu finansowania ze środków publicznych.
Stosowne oświadczenie (do pobrania tutaj >>) podeślę wypełnione na e-mail: m.michalska@predictivesolutions.pl.
Faktura pro forma zostanie wystawiona po otrzymaniu ww. oświadczenia
Czy powyższe informacje są jednocześnie danymi do faktury VAT?

Akceptuję warunki uczestnictwa w Warsztatach Analitycznych Predictive Solutions. Jednocześnie upoważniam firmę Predictive Solutions Sp. z o.o., ul. Racławicka 58, 30-017 Kraków, do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
Płatności dokonam przelewem na konto firmy Predictive Solutions:
ING Bank Śląski nr 58 1050 1445 1000 0023 1773 7274,
w ciągu 10 dni od daty wystawienia faktury pro forma.

Faktura pro forma zostanie przesłana do Państwa na podany w formularzu adres e-mail.
Po dokonaniu płatności wyślemy Państwu pocztą tradycyjną FAKTURĘ VAT na podany w zgłoszeniu adres. Jeżeli adres do wysyłki jest inny proszę o zaznaczenie i wpisanie poniżej odpowiedniego:

Adres do wysyłki

Przed nami kolejna już, dwudziesta czwarta edycja Warsztatów Analitycznych. Celem tej inicjatywy jest ułatwienie pracownikom akademickim wykorzystania rozwiązań Predictive Solutions i IBM SPSS w praktyce dydaktycznej i naukowej. Warsztaty dostarczają uczestnikom praktycznej wiedzy na temat pracy z narzędziami IBM SPSS oraz umiejetności prowadzenia w nich analiz. Tym razem zaprezentowane zostaną cztery tematy. Prelegentami na Warsztatach są eksperci i praktycy nie tylko w zakresie opisywanego tematu, ale także rozwiązań oferowanych przez Predictive Solutions.

Zapraszamy do wzięcia udziału i przypominamy, że o możliwości uczestnictwa w każdym ze szkoleń decyduje kolejność zgłoszeń.

Do zobaczenia w Warszawie!


ANKIETA

Temat 1: Podstawy analizy danych z programem IBM SPSS STATISTICS/PS IMAGO PRO

prelegent: dr Michał Meisner /// Katolicki Uniwersytet Lubelski
Wymagania wstępne: brak

Kurs ten przeznaczony jest dla osób rozpoczynających swoją przygodę z programem IBM SPSS Statistics/PS IMAGO PRO. Uczestnicy poprzez praktyczne przykłady będą zapoznawać się z kolejnymi krokami, które należy wykonać by móc analizować dane z wykorzystaniem pakietu IBM SPSS Statistics/PS IMAGO PRO. Omówione zostaną kolejne etapy analizy danych: od wprowadzania danych i ich przygotowania, poprzez transformacje nieodzowne przed przystąpieniem do ich analizy, na podstawowych metodach analizy danych i prezentacji wyników kończąc. Po ukończeniu kursu uczestnicy będą posiadać wiedzę w stopniu umożliwiającym im samodzielną pracę w programie IBM SPSS Statistics/PS IMAGO PRO.

W ramach kursu omówione zostaną następujące zagadnienia:

 • Zapoznanie uczestników ze środowiskiem programu IBM SPSS Statistics;
 • Tworzenie struktur plików danych;
 • Pobieranie danych z różnych źródeł;
 • Operacje na danych, transformacje zmiennych, tworzenie nowych zmiennych;
 • Podstawowe techniki analiz danych – wprowadzenie;
 • Tworzenie, edycja i zarządzanie raportami w oknie wynikowym IBM SPSS Statistics oraz interpretacja wyników analiz;
 • Przenoszenie wyników do innych aplikacji;
 • Dodatkowe funkcjonalności dostępne w PS IMAGO Pack PRO


POBIERZ DANE

Temat 2: Analiza skupień z wykorzystaniem PS IMAGO PRO/IBM SPSS STATISTICS 

prelegent: Dr Joanna Karłowska-Pik /// Uniwersytet Mikołaja Kopernika
wymagania wstępne: Podstawowa znajomość statystyki i obsługi oprogramowania IBM SPSS STATISTICS

Zagadnienie grupowania, nazywanego także analizą skupień czy klasteryzacją, odnosi się do poszukiwania w danych w miarę jednorodnych grup, które często są naturalnymi skupieniami lub też podziału danych na grupy, których elementy będą podobne do siebie a niepodobne do obserwacji z innych grup. Procedury te mają na celu m.in. zredukowanie dużej liczby pierwotnych cech do jednej zmiennej, której kategorie mogą być potem traktowane jako przedmiot dalszej analizy, wyróżnienie w zbiorowości pewnych charakterystycznych podgrup, a także identyfikację obserwacji czy zmiennych podobnych do siebie. W praktyce znajduje to często zastosowanie np. w segmentacji rynku. W trakcie zajęć słuchacze zapoznają się z tematami:

•           Grupowanie: definicja, cele i przykłady.

•           Algorytm k średnich.

•           Grupowanie hierarchiczne.

•           Dwustopniowa analiza skupień POBIERZ DANE

Temat 3: Modelowanie równań strukturalnych z programem IBM SPSS AMOS, cz. 2

prelegent: Agnieszka Pleśniak
wymagania wstępne: podstawowa umiejętność obsługi programu AMOS.

W ramach zajęć zostaną poruszone zaawansowane kwestie dotyczące budowania modeli równań strukturalnych. Na początku zajęć uczestnicy będą budować różne modele i oceniać otrzymane rozwiązania. Konieczna będzie tutaj wiedza z zakresu podstaw SEM, w tym znajomość miar wykorzystywanych do porównań modeli i ich rozwiązań. Uczestnicy warsztatów m.in. za pomocą indeksów modyfikacji będą zmieniali modele. Modyfikacje modeli zostaną pokazane na przykładach umożliwiających porównania modeli (w tym zagnieżdżonych, m.in. bez korelacji błędów pomiaru oraz z korelacjami jak i ograniczeniami nałożonymi na korelacje między konstruktami). W dalszej części zajęć, zostaną wprowadzone możliwości wykorzystania metod bootstrapowych do uzyskania odpornych standardowych błędów szacunku w modelach równań strukturalnych. Zajęcia są tak zaplanowane, aby pokazać możliwość porównania modeli w zależności od stosowanego podejścia estymacji, wraz z ograniczeniami jak i różnych metod szacowania błędów w analizie (w tym dla modeli niezagnieżdżonych).

 • Wprowadzenie teoretyczne
 • Budowa modelu – wybrane zagadnienia
  • Skala pomiaru a wybór macierzy korelacji
  • Sprawdzenie założeń dotyczących rozkładu
  • Uwzględnienie wag
  • Problem modeli ekwiwalentnych
 • Jaką metodę estymacji wybrać i dlaczego?
 • wybranych metodach estymacji
  • Jak poszczególne metody „radzą” sobie z niespełnionymi założeniami
  • Wybór metody estymacji
 • Czy model jest dobrze dopasowany?
  • Estymacja i ocena modelu wraz z omówieniem najczęściej stosowanych miar dopasowania
  • Metoda estymacji a dopasowanie modelu
 • Modyfikacje modelu
  • Rodzaje i funkcje ograniczeń
  • Nakładanie i usuwanie ograniczeń oraz ich testowanie
  • Indeksy modyfikacji
  • Modele zagnieżdżone
  • Porównywanie modeli zagnieżdżonych i manage models
 • Zastosowanie metody Bootstrap w modelowaniu równań strukturalnych
  • Wprowadzenie do metody Bootstrap
  • Uzyskanie odpornych standardowych błędów szacunku
  • Porównanie modeli niezagnieżdżonych
 • Zmienne zakłócające i pośredniczące w modelu*
 • Inwariancja i manage group
  • Manage group i testowanie ograniczeń
  • Multiple group*

* Zagadnienia dodatkowe, które będą zasygnalizowane, podczas kursu.


POBIERZ DANE

Temat 4: Warsztat badacza zorganizowany - od danych do raportu

prelegent: Rafał Waśko
wymagania wstępne: Podstawowa znajomość statystyki i obsługi oprogramowania IBM SPSS STATISTICS

Zanim badacz podzieli się ze światem wynikami swoich badań, musi przejść przez kilka etapów. To między innymi przygotowanie i analiza danych, opracowanie wyników w formie tabel i wykresów, kolejno przygotowanie raportu lub prezentacji, a także dystrybucja wyników swojej pracy. Każdy z tych etapów wymaga sporego zaangażowania oraz czasu, aby rezultat końcowy był satysfakcjonujący nie tylko dla analityka, ale również dla odbiorcy. Proponowany kurs jest unikalną okazją do samodzielnego przejścia całego procesu – od przygotowania danych do publikacji wyników.

W jego trakcie uczestnicy będą mieli możliwość pracy w zintegrowanym środowisku analityczno-raportującym PS IMAGO PRO. Postaram się pokazać, że można korzystając z jednego programu w pełni obsłużyć projekt badawczy. Nie rezygnując przy tym z zaawanasowanych technik analizy danych, nowoczesnych form wizualizacji, czy tworzenia raportu w dwóch formach równolegle, papierowej i elektronicznej.

W swoje prezentacji pokażę również, że wyniki projektów badawczych mogą być w łatwy sposób udostępnianie współpracownikom, a projekty mające charakter powtarzalny można w znakomity sposób automatyzować.

 1. Zapoznanie uczestników z programem PS IMAGO PRO
 2. Wprowadzenie do wizualizacji danych
 3. Tworzenie różnych typów tabel
 4. Prezentacja wyników analizy za pomocą wykresów
 5. Dashboardy i ich zastosowanie
 6. Tworzenie szablonów wykresów i tabel
 7. Od tabel i wykresów do raportu
 8.  Eksport obiektów wynikowych do PS IMAGO Designer
 9. Projektowanie i składanie raportów w PS IMAGO Designer
 10. Publikacja i dystrybucja raportów poprzez portal WWW.
 11. Automatyzacja aktualizacji raportów powtarzalnych.


POBIERZ DANE

Informacje organizacyjne

Warsztaty Analityczne są inicjatywą przygotowywaną i realizowaną przez Predictive Solutions, we współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą i Uniwersytetetem SWPS. Tegoroczne wydarzenie to już XXIV edycja tej imprezy.

Zajęcia Warsztatów Analitycznych będą odbywać się w dniach 12-13 lutego 2018 r. w pracowniach komputerowych Uniwersytetu SWPS. Każda grupa będzie składała się z około 15 słuchaczy.

Warsztaty będą prowadzone równolegle w czterech grupach. Zajęcia będą trwać w pierwszym dniu od godziny 10.30 do 18.15, w drugim dniu od 8:00 do 15:00. W trakcie zajęć przewidziana jest godzinna przerwa na obiad oraz krótsze przerwy kawowe. Obiady będą serwowane w Restauracji Kardamon mieszczącej się na parterze budynku Uniwersytetu SWPS przy ul. Chodakowskiej 19/31.

Na zakończenie pierwszego dnia zaprosimy Państwa na uroczystą kolację, która również odbędzie się w Restauracji na IV piętrze budynku Uniwersytetu SWPS.

Koszt uczestnictwa w Warsztatach zależy od poziomu zaangażowania jednostki akademickiej, z której pochodzi pracownik, w program współpracy Predictive Solutions z wyższymi uczelniami ARIADNA. Zgłoszenia uczestnictwa w Warsztatach należy dokonać za pomocą formularza dostępnego na stronie imprezy do 5 lutego 2019 r. Liczba miejsc jest ograniczona. O przyjęciu na Warsztaty decyduje kolejność dokonania zgłoszenia oraz uiszczenia płatności (lub podpisania umowy szkoleniowej).

Gwarancją uczestnictwa w Warsztatach jest: (1) przesłanie zgłoszenia na jeden z proponowanych tematów, (2) terminowa zapłata wynagrodzenia za szkolenie, (3) otrzymanie od Organizatora potwierdzenia przyjęcia na szkolenie, które zostanie przesłane po dokonaniu płatności.

Osobą odpowiedzialną ze strony Predictive Solutions za organizację Warsztatów jest:
Monika Michalska
tel. (12) 636 96 80 wew. 126
e-mail: m.michalska@predictivesolutions.pl.

Harmonogram Warsztatów

12 lutego wtorek
 • 10.00 - 10.30 Rejestracja uczestników

  Punkt rejestracyjny obok portierni, parter, budynek SWPS;
  Poranna kawa

 • 10.30 - 12.00 Zajęcia warsztatowe
 • 12.00 - 12.15 Przerwa kawowa
 • 12.15 - 13.45 Zajęcia warsztatowe
 • 13.45 - 14.45 Obiad

  Obiad w Restauracji Kardamon, parter, budynek SWPS

 • 14.45 - 16.30 Zajęcia warsztatowe
 • 16.30 - 16.45 Przerwa kawowa
 • 16.45 - 18.15 Zajęcia warsztatowe
 • 18.30 - 21.00 Kolacja

  Kolacja w Restauracji Kardamon, IV piętro, budynek SWPS

13 lutego środa
 • 7.45 - 8.00 Poranna kawa
 • 8.00 - 10.00 Zajęcia warsztatowe
 • 10.00 - 10.15 Przerwa kawowa
 • 10.15 - 12.15 Zajęcia warsztatowe
 • 12.15 - 13.15 Obiad

  Obiad w Restauracji Kardamon, parter, budynek SWPS

 • 13.15 - 15.00 Zajęcia warsztatowe
 • 15.00 Zakończenie

  Zakończenie i wręczenie certyfikatów

Cennik Warsztatów

StatusCena netto (brutto)
Pracownicy uczelni, która nie bierze udziału w programie ARIADNA (w tym OBR)700 PLN (861,- PLN)
Pracownicy uczelni (wydziału/katedry/instytutu), która bierze udział w programie ARIADNA550 PLN (676,50 PLN)
Pracownicy Akademii Górniczo-Hutniczej i Uniwersytetu SWPS450 PLN (553,50 PLN)

Koszty te obejmują uczestnictwo w dwudniowych Warsztatach, certyfikat uczestnictwa, przerwy kawowe, obiady oraz kolację w dniu 12 lutego. Dodatkowo uczestnicy szkoleń będą mogli na preferencyjnych warunkach zakupić książki wydawnictwa Predictive Solutions. Koszty nie obejmują noclegów. Uczestnicy Warsztatów organizują je we własnym zakresie. Rezygnacja z któregokolwiek elementu oferty nie ma wpływu na koszt udziału w Warsztatach.

Warunki uczestnictwa

Warunki uczestnictwa w Warsztatach Analitycznych organizowanych przez Predictive Solutions Sp. z o. o.

1. ORGANIZATOR i ZGŁASZAJĄCY
1.1. Warsztaty Analityczne dla pracowników naukowych organizuje Predictive Solutions Sp. z o.o. (dawniej SPSS Polska) z siedzibą przy ul. Racławickiej 58, 30–017 Kraków, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000147461, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Rejestrowy KRS, kapitał zakładowy 100.000,00 PLN, NIP 677–20–61–016, określana dalej jako Organizator.
1.2. Zgłaszającym jest podmiot, który zamawia we własnym imieniu u Organizatora usługę szkolenia w ramach Warsztatów Analitycznych i zawiera z Organizatorem umowę na przeprowadzenie szkolenia.

2. WYNAGRODZENIE ORGANIZATORA (KOSZT UCZESTNICTWA W WARSZTATACH)
2.1. Stawki wynagrodzenia Organizatora za szkolenia w ramach Warsztatów Analitycznych umieszczone są na stronie internetowej Warsztatów (www.warsztatyanalityczne.pl). Stawki te uzależnione są od statusu współpracy Uczelni z Organizatorem w programie ARIADNA.
2.2. Wynagrodzenie za szkolenie obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiady i przerwy kawowe, udział w imprezie integracyjnej (kolacji) w pierwszym dniu Warsztatów oraz certyfikat. Wynagrodzenie za szkolenie nie obejmuje kosztów zakwaterowania i dojazdów.
2.3. Rezygnacja z któregokolwiek elementu oferty nie wpływa na koszty uczestnictwa w Warsztatach.

3. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W WARSZTATACH ANALITYCZNYCH i ZAWARCIE UMOWY
Zgłoszenie udziału w Warsztatach Analitycznych i skuteczne zawarcie umowy dotyczącej szkoleń jest możliwe albo na podstawie przedpłaty, albo w trybie płatności po wykonaniu usługi, na warunkach opisanych poniżej.
3.1. Przedpłata
a) W celu dokonania zgłoszenia na wybrane szkolenie należy wypełnić odpowiedni formularz w trybie online za pośrednictwem witryny internetowej Warsztatów www.warsztatyanalityczne.pl.
b) Po otrzymaniu formularza uczestnictwa, Organizator wystawia dla Zgłaszającego fakturę pro forma i przesyła ją Zgłaszającemu. Termin płatności wynagrodzenia za szkolenie wynosi 10 (dziesięć) dni od dnia wystawienia faktury pro forma, chyba że z faktury pro forma wynika inny termin.
Gwarancją uczestnictwa w Warsztatach jest: (1) przesłanie zgłoszenia na jeden z proponowanych tematów, (2) terminowa zapłata wynagrodzenia za szkolenie, (3) otrzymanie od Organizatora potwierdzenia przyjęcia na szkolenie, które zostanie przesłane po uiszczeniu płatności. Za datę płatności uważa się dzień uznania rachunku bankowego Organizatora.
c) W przypadku dokonania prawidłowego zgłoszenia i terminowej płatności w pełnej wysokości Organizator przesyła Zgłaszającemu potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. Organizator wysyła potwierdzenie pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną. Umowę na udział w Warsztatach uważa się za zawartą w chwili wysłania potwierdzenia przyjęcia na szkolenie przez Organizatora. W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia na szkolenie przez Organizatora i niedojścia umowy do skutku, Zgłaszający może wyłącznie domagać się zwrotu wpłaconego wynagrodzenia.
3.2. Płatność po wykonaniu usługi
a) W szczególnych przypadkach istnieje możliwość dokonania zapłaty po zrealizowaniu szkoleń. W takim przypadku warunkiem przyjęcia na Warsztaty jest podpisanie umowy według wzorca Organizatora.
b) Umowa na organizację szkoleń powinna być zawarta przed planowanym dniem rozpoczęcia szkoleń, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3.3. Skorzystanie ze zwolnienia szkolenia z podatku VAT
Jeżeli szkolenie (warsztaty) jest finansowane za środków publicznych i w związku z tym zwolnione z podatku VAT na podstawie przepisów o finansowaniu szkoleń ze środków publicznych, niezbędne jest wypełnienie i przesłanie wraz ze zgłoszeniem odpowiedniego oświadczenia. Oświadczenie dostępne jest na stronie Warsztatów (do pobrania tutaj >>).

4. REZYGNACJA Z UDZIAŁU W WARSZTATACH
4.1. Rezygnację z uczestnictwa w Warsztatach należy zgłosić Organizatorowi listem poleconym, faksem lub pocztą elektroniczną.
4.2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa na nie mniej niż 14 (czternaście) dni przed datą rozpoczęcia Warsztatów Organizator zwróci Zgłaszającemu całą kwotę wynagrodzenia za szkolenie.
4.3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa nie później niż 7 (siedem) dni przed datą rozpoczęcia Warsztatów Organizator zwróci Zgłaszającemu 50% wynagrodzenia.
4.4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa na mniej niż 7 (siedem) dni przed datą rozpoczęcia Warsztatów wynagrodzenie nie będzie zwracane bez względu na fakt, czy przedstawiciel Zgłaszającego brał udział w szkoleniu, czy nie.
4.5. Dla oceny terminu rezygnacji liczy się data wpływu do Organizatora pisma z oświadczeniem o rezygnacji ze szkolenia.
4.6. W miejsce osoby podanej przez Zgłaszającego w formularzu uczestnictwa lub umowie w szkoleniu może wziąć udział inna osoba. Dane tej osoby Zgłaszający powinien podać Organizatorowi przed dniem rozpoczęcia Warsztatów.

5. ZMIANA TERMINU WARSZTATÓW
5.1. Organizator może odwołać szkolenie mające odbywać się w ramach Warsztatów Analitycznych na co najmniej 14 (czternaście) dni przed datą jego rozpoczęcia. W takim przypadku Organizator zwraca uiszczone przez uczestnika wynagrodzenie. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wydatków poniesionych w związku z planowanym uczestnictwem w Warsztatach.
5.2. W przypadku odwołania przez Organizatora szkolenia w terminie krótszym niż 14 (czternaście) dni przez jego planowanym rozpoczęciem, Organizator zwraca uiszczone przez uczestnika wynagrodzenie. Odpowiedzialność odszkodowawcza Organizatora jest wówczas ograniczona do kwoty odpowiadającej udokumentowanym i uzasadnionym wydatkom, jakie uczestnik poniósł w związku z planowanym udziałem w szkoleniu.

6. ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
6.1. Zgłaszający oświadcza, że wszyscy uczestnicy szkoleń wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora ich wizerunku w materiałach reklamowych i promocyjnych dotyczących usług Organizatora.

Prelegenci

Naszymi prelegentami są pracownicy Uczelni i eksperci, dysponujący szeroką wiedzą teoretyczną i praktyczną z obszaru analizy danych. Posiadają bogate doświadczenie w przygotowaniu i realizacji projektów badawczych w dydaktyce i biznesie, z wykorzystaniem rozwiązań IBM SPSS. Są otwarci na rozmowę i wymianę doświadczeń.

Speaker

dr Michał Meisner

Katolicki Uniwersytet Lubelski

Ukończył psychologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, uzyskując stopień naukowy doktora. Jego zainteresowania dotyczą głównie emocjonalnych i motywacyjnych aspektów zachowania ludzi oraz metodologii badań naukowych. Jednym z jego głównych obszarów działalności jest stosowanie statystycznej analizy danych w psychologii i innych dyscyplinach naukowych. Współpracuje z Predictive Solutions od 2015 roku. Posiada akredytację na prowadzenie zajęć z zastosowania metod statystycznych w psychologii.

Speaker

dr Joanna Karłowska-Pik

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Doktor nauk matematycznych, obecnie adiunkt w Katedrze Teorii Prawdopodobieństwa i Analizy Stochastycznej Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Naukowo zajmuje się teorią procesów stochastycznych, ale jej doświadczenia dydaktyczne są od lat związane ze statystyką. Ukończyła szereg kursów analizy danych, obecnie prowadzi akredytowane zajęcia laboratoryjne ze statystyki matematycznej w oparciu o program IBM SPSS Statistics dla studentów kierunków matematyka, informatyka oraz matematyka i ekonomia.

Speaker

Agnieszka Pleśniak

Jej zainteresowania naukowe to: oszczędzanie z przeznaczeniem na starość, hojność systemów emerytalnych, pozadochodowe czynniki oszczędzania. Uczestniczyła w licznych kursach i szkołach z zakresu metodologii badań. Pracowała w Departamencie Finansów i Analiz Ekonomicznych w Ministerstwie Infrastruktury (2001-2004). Uczestniczyła w projektach badawczych oraz jest autorką opracowań z zakresu modelowania równań strukturalnych, m.in.: „Modelowanie równań strukturalnych w przypadku zmiennych nieciągłych. Wykorzystanie SEM do rozpoznania ekonomicznej koncepcji oszczędzania według ekonomii behawioralnej”.

Speaker

Rafał Waśko

Predictive Solutions

Absolwent socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, specjalizacji „Badanie postaw i zachowań społecznych”. Specjalizuje się w zagadnieniach badań społecznych i badań ewaluacyjnych. W Predictive Solutions pracuje na stanowisku Starszego Konsultanta ds. badań ilościowych oraz statystycznej analizy danych. Zajmuje się wsparciem i realizacją projektów badawczych na potrzeby sektora komercyjnego i publicznego.

FAQ

Informację czy szkolenie jest opłacane ze środków publicznych oraz kto jest uprawniony do podpisania oświadczenia o finansowaniu szkolenia z takich środków, uczestnik powinien uzyskać na Uczelni, w jednostce, która będzie dokonywać płatności za uczestnictwo w Warsztatach (np. Biurze Dziekana, Kwesturze).

Oświadczenie można pobrać ze strony Warsztatów Analitycznych (do pobrania tutaj >>). Podpisane oświadczenie (skan) należy przesłać mailowo na adres m.michalska@predictivesolutions.pl jednocześnie wypełniając formularz zgłoszenia na stronie Warsztatów Analitycznych. Faktura pro forma zostanie wystawiona dopiero po otrzymaniu zadeklarowanego oświadczenia.

Warsztaty Analityczne skierowane są tylko i wyłącznie do kadry naukowej i dydaktycznej uczelni wyższych, w tym doktorantów. Pracowników instytutów i ośrodków badawczo-rozwojowych zainteresowanych udziałem w Warsztatach prosimy o kontakt z: Marzeną Ciesielską.

Warsztaty trwają dwa dni. Zajęcia odbywają się równolegle w kilku grupach - w tym samym czasie. Każdy uczestnik dokonuje zatem wyboru tylko jednego z proponowanych tematów.

W cenie Warsztatów uczestnik otrzymuje: możliwość wzięcia udziału w dwudniowych Warsztatach (16 godzin lekcyjnych), materiały kursowe, obiady, poczęstunek podczas przerw kawowych, kolację po pierwszym dniu szkolenia, certyfikat uczestnictwa w Warsztatach. Cena za Warsztaty nie obejmuje kosztów zakwaterowania i dojazdów. Rezygnacja z któregokolwiek elementu oferty nie wpływa na koszt uczestnictwa w Warsztatach.

Koszt uczestnictwa w Warsztatach jest zróżnicowany w zależności od statusu uczelni w programie Ariadna. Uczestnikom z uczelni współpracujących z firmą Predictive Solutions w ramach programu Ariadna proponujemy ceny promocyjne. Najbardziej atrakcyjne ceny proponujemy pracownikom uczelni współpracujących z naszą firmą przy organizacji letniej oraz zimowej edycji warsztatów (pracownikom oraz doktorantom AGH i Uniwersytetu SWPS). Cennik Warsztatów dostępny jest w formularzu rejestracyjnym.

Od uczestników organizowanych przez Predictive Solutions wydarzeń na Uniwersytecie SWPS wiemy, że sprawdzoną ofertą noclegową dysponuje Hostel Helvetia, który jednocześnie jest zlokalizowany w bliskiej odległości od miejsca, gdzie będą odbywać się zajęcia (szczegóły można znaleźć na stronie Hostel Helvetia Warszawa).

Tak, jest taka możliwość. Taką informację uczestnik powinien nam przekazać przy wypełnianiu formularza zgłoszeniowego.

Niestety nie, samo wypełnienie formularza nie gwarantuje miejsca na Warsztatach. Dopiero dokonanie płatności na podstawie wystawionej przez organizatorów faktury pro forma (wysyłanej na adres mailowy podany w zgłoszeniu) gwarantuje miejsce na Warsztatach (pod warunkiem, że temat zostanie ostatecznie uruchomiony). Szczegóły określone są w Warunkach uczestnictwa w Warsztatach Analitycznych.

Lokalizacja

Adres wydarzenia

Adres
Uniwersytet SWPS
ul. Chodakowska 19/31
03-815 Warszawa

Kontakt z organizatorem

Adres
Predictive Solutions Sp. z o.o.
[dawniej SPSS Polska]
ul. Racławicka 58
30-017 Kraków

 

Telefon
Monika Michalska
(Uczelnie)
kom. 505 022 067

Marzena Ciesielska
(Instytuty badawcze)
kom. 508 383 955