Letnie Warsztaty Analityczne

11-12 września 2017 r., Kraków

Zarejestruj

Rejestracja na Warsztaty Analityczne

TEMATY SZKOLEŃ:
 Temat 1: Podstawy analizy danych z programem PS IMAGO/IBM SPSS Statistics.
 Temat 2: Analiza szeregów czasowych.
 Temat 3: Modelowanie strukturalne – od teorii do prezentacji wyników. Model rekurencyjny ze zmiennymi ukrytymi
Imię* Nazwisko*
Stanowisko Tytuł naukowy Pracownik / Doktorant
Pracownik naukowy Doktorant
Uczelnia* Wydział / Instytut*
Katedra / Zakład NIP Uczelni* Miejscowość* Kod pocztowy*
Ulica* Numer* E-mail* Telefon*
Status Pana/Pani Uczelni w programie ARIADNA? wykaz uczelni w programie >>
Cena netto za Warsztaty:

UWAGA! Jeżeli szkolenie (warsztaty) jest finansowane za środków publicznych i w związku z tym zwolnione z podatku VAT na podstawie przepisów o finansowaniu szkoleń ze środków publicznych, niezbędne jest wypełnienie i przesłanie wraz ze zgłoszeniem odpowiedniego oświadczenia. Oświadczenie dostępne jest na stronie Warsztatów Analitycznych.

Oświadczam, że szkolenie będzie realizowane przy wykorzystaniu finansowania ze środków publicznych.
Stosowne oświadczenie (do pobrania tutaj >>) podeślę wypełnione na e-mail: m.michalska@predictivesolutions.pl.
Faktura pro forma zostanie wystawiona po otrzymaniu ww. oświadczenia
Czy powyższe informacje są jednocześnie danymi do faktury VAT?

Akceptuję warunki uczestnictwa w Warsztatach Analitycznych Predictive Solutions. Jednocześnie upoważniam firmę Predictive Solutions Sp. z o.o., ul. Racławicka 58, 30-017 Kraków, do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
Płatności dokonam przelewem na konto firmy Predictive Solutions:
ING Bank Śląski nr 58 1050 1445 1000 0023 1773 7274,
w ciągu 10 dni od daty wystawienia faktury pro forma.

Faktura pro forma zostanie przesłana do Państwa na podany w formularzu adres e-mail.
Po dokonaniu płatności wyślemy Państwu pocztą tradycyjną FAKTURĘ VAT na podany w zgłoszeniu adres. Jeżeli adres do wysyłki jest inny proszę o zaznaczenie i wpisanie poniżej odpowiedniego:

Adres do wysyłki

Przed nami kolejna już, dwudziesta pierwsza edycja Warsztatów Analitycznych. Celem tej inicjatywy jest ułatwienie pracownikom akademickim wykorzystania rozwiązań Predictive Solutions i IBM SPSS w praktyce dydaktycznej i naukowej. Warsztaty dostarczają uczestnikom praktycznej wiedzy na temat pracy z narzędziami IBM SPSS oraz umiejetności prowadzenia w nich analiz. Tym razem zaprezentowane zostaną cztery tematy. Prelegentami na Warsztatach są eksperci i praktycy nie tylko w zakresie opisywanego tematu, ale także rozwiązań oferowanych przez Predictive Solutions.

Zapraszamy do wzięcia udziału i przypominamy, że o możliwości uczestnictwa w każdym ze szkoleń decyduje kolejność zgłoszeń.

Do zobaczenia w Krakowie!


ANKIETA

Temat 1: Podstawy analizy danych z programem PS IMAGO/IBM SPSS Statistics

prelegent: dr hab. Maria Nawojczyk, Akademia Górniczo–Hutnicza w Krakowie

Kurs ten przeznaczony jest dla osób rozpoczynających swoją przygodę z programem IBM SPSS Statistics. Uczestnicy poprzez praktyczne przykłady będą zapoznawać się z kolejnymi krokami, które należy wykonać by móc analizować dane z wykorzystaniem pakietu IBM SPSS Statistics. Omówione zostaną kolejne etapy analizy danych: od wprowadzania danych i ich przygotowania, poprzez transformacje nieodzowne przed przystąpieniem do ich analizy, na podstawowych metodach analizy danych i prezentacji wyników kończąc. Po ukończeniu kursu uczestnicy będą posiadać wiedzę w stopniu umożliwiającym im samodzielną pracę w programie IBM SPSS Statistics.
W trakcie zajęć zostaną omówione następujące zagadnienia:
• Zapoznanie uczestników ze środowiskiem programu IBM SPSS Statistics;
• Tworzenie struktur plików danych;
• Pobieranie danych z różnych źródeł;
• Operacje na danych, transformacje zmiennych, tworzenie nowych zmiennych;
• Podstawowe techniki analiz danych – wprowadzenie;
• Tworzenie, edycja i zarządzanie raportami w oknie wynikowym IBM SPSS Statistics oraz interpretacja wyników analiz;
• Przenoszenie wyników do innych aplikacji
• PS IMAGO pack.


POBIERZ DANE

Temat 2: Analiza szeregów czasowych

prelegent: dr Joanna Karłowska-Pik, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
wymagania wstępne: znajomość obsługi program PS IMAGO/IBM SPSS Statistics i podstaw analizy danych

W ujęciu formalnym szeregi czasowe to realizacje procesów stochastycznych zależnych od czasu. Pojawiają się wszędzie tam, gdzie interesuje nas przedstawienie zmian pewnej wielkości w czasie. Stąd ich popularność w naukach ekonomicznych (zmiany cen towarów, kursów walut, indeksów giełdowych) oraz przyrodniczych (zmiany pogodowe, dane astronomiczne). Do najważniejszych zadań analizy szeregów czasowych należy dekompozycja oraz prognozowanie. Pierwsze z nich wymaga przede wszystkim wyznaczenia trendu oraz wahań sezonowych. Drugie polega na dopasowaniu odpowiedniego modelu oraz ocenie jego jakości po to, by mógł być on stosowany do przewidywania zachowania się badanego zjawiska w przyszłości. Celem niniejszego szkolenia jest zapoznanie jego uczestników z możliwościami programu PS IMAGO w zakresie obu tych zadań. Omówione zostaną procedury analizy spektralnej i dekompozycji sezonowej oraz metody prognozowania ze szczególnym uwzględnieniem modeli ARIMA oraz wyrównywania wykładniczego. Wszystkie etapy analizy i modelowania będą wykonywane w programie PS IMAGO i ilustrowane wieloma przykładami opartymi o różnego rodzaju zbiory danych.


POBIERZ DANE

Temat 3: Modelowanie strukturalne – od teorii do prezentacji wyników. Model rekurencyjny ze zmiennymi ukrytymi

prelegent: dr Joanna Ciecieląg, Ipsos
wymagania wstępne: podstawowa znajomość programu AMOS

Zajęcia skierowane są do osób, które znają już podstawy modelowania strukturalnego. Warsztaty poświęcone będą popularnej w badaniach społecznych grupie tych modeli - modelom rekurencyjnym ze zmiennymi ukrytymi. W ramach warsztatów zaprezentowane i przećwiczone zostaną kolejne etapy modelowania. Pierwszy blok poświęcony będzie przełożeniu teorii na model strukturalny oraz weryfikacji poszczególnych elementów modelu pomiarowego za pomocą konfirmacyjnej analizy czynnikowej. Blok ten będzie zarazem powtórzeniem. Pozostała część pierwszego dnia upłynie na weryfikacji utworzonego modelu — badaniu istotności zmiennych i jakości modelu pomiarowego i strukturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki koniecznych zmian za pomocą testów istotności i indeksów modyfikacji, i korzyści z ich dokonywania, zwłaszcza z uwzględniania w modelu kowariancji. Dzień powinien zakończyć się zmodyfikowanym i pozytywnie zweryfikowanym modelem. Drugi dzień rozpocznie się od rozpoznania sposobów porównywania konkurencyjnych modeli. Umiejętności te będą wykorzystane w kolejnych dwóch blokach. Pierwszy z nich będzie poświęcony doborowi metody estymacji, a drugi — wykorzystaniu modelowania wielopoziomowego. Ostatni, ale nie najmniej ważny, blok będzie dotyczył przetworzenia wyników generowanych przez Amos, na czytelną dla odbiorcy raportu prezentację.


POBIERZ DANE

Informacje organizacyjne

Warsztaty Analityczne są inicjatywą przygotowywaną i realizowaną przez Predictive Solutions, we współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą i Uniwersytetetem SWPS. Tegoroczne wydarzenie to już XXI edycja tej imprezy.

Zajęcia Letnich Warsztatów Analitycznych będą odbywać się w dniach 11-12 września 2017 r., w pracowniach komputerowych Akademii Górniczo-Hutniczej. Każda grupa będzie składała się z ok. 15 słuchaczy.

Warsztaty będą prowadzone równolegle w czterech grupach. Zajęcia będą trwać w pierwszym dniu od godziny 10.30 do 18.15, w drugim dniu od 8:00 do 15:00. W trakcie zajęć przewidziana jest godzinna przerwa na obiad oraz dwie krótsze przerwy kawowe. Obiady będą serwowane w Bistro akademickim (ul. Reymonta 15, obok hotelu Polonez).

Na zakończenie pierwszego dnia zaprosimy Państwa na uroczystą kolację,która odbędzie się w Klubie Profesora AGH.

Koszt uczestnictwa w warsztatach zależy od poziomu zaangażowania jednostki akademickiej, z której pochodzi pracownik, w program współpracy Predictive Solutions z uczelniami ARIADNA. Zgłoszenia uczestnictwa w Warsztatach należy dokonać za pomocą formularza dostępnego na stronie imprezy do 1 września 2017 r. Liczba miejsc jest ograniczona. O przyjęciu na Warsztaty decyduje kolejność dokonania zgłoszenia oraz uiszczenia płatności (lub podpisania umowy szkoleniowej).

Gwarancją uczestnictwa w Warsztatach jest: (1) przesłanie zgłoszenia na jeden z proponowanych tematów, (2) terminowa zapłata wynagrodzenia za szkolenie, (3) otrzymanie od Organizatora potwierdzenia przyjęcia na szkolenie, które zostanie przesłane po dokonaniu płatności.

Osobą odpowiedzialną ze strony Predictive Solutions za organizację Warsztatów jest:
Monika Michalska
tel. +48 505 022 067 lub (12) 636 96 80 wew. 126
e-mail: m.michalska@predictivesolutions.pl.

Harmonogram Warsztatów

11 września poniedziałek
 • 9.00 - 10.30 Rejestracja uczestników

  Poranna kawa (punkt rejestracyjny IV piętro, budynek C-1 obok wejścia do Uczelnianego Centrum Informatyki AGH)

 • 10.30 - 12.00 Zajęcia warsztatowe
 • 12.00 - 12.15 Przerwa kawowa
 • 12.15 - 13.45 Zajęcia warsztatowe
 • 13.45 - 14.45 Obiad

  Bistro akademickie, ul. Reymonta 15 (obok hotelu Polonez)

 • 14.45 - 16.30 Zajęcia warsztatowe
 • 16.30 - 16.45 Przerwa kawowa
 • 16.45 - 18.15 Zajęcia warsztatowe
 • 18.30 - 21.00 Kolacja

  Kolacja w Klubie Profesora, budynek główny AGH A-0, niski parter

12 września wtorek
 • 7.45 - 8.00 Poranna kawa
 • 8.00 - 10.00 Zajęcia warsztatowe
 • 10.00 - 10.15 Przerwa kawowa
 • 10.15 - 12.15 Zajęcia warsztatowe
 • 12.15 - 13.15 Obiad

  Bistro akademickie, ul. Reymonta 15 (obok hotelu Polonez)

 • 13.15 - 15.00 Zajęcia warsztatowe
 • 15.00 Zakończenie

  Zakończenie warsztatów, wręczenie certyfikatów

Cennik Warsztatów

StatusCena netto (brutto)
Pracownicy uczelni, która nie bierze udziału w programie ARIADNA (w tym OBR)700 PLN (861,- PLN)
Pracownicy uczelni (wydziału/katedry/instytutu), która bierze udział w programie ARIADNA550 PLN (676,50 PLN)
Pracownicy Akademii Górniczo-Hutniczej i Uniwersytetu SWPS450 PLN (553,50 PLN)

Koszty te obejmują uczestnictwo w dwudniowych Warsztatach, certyfikat uczestnictwa, przerwy kawowe, obiady oraz kolację w dniu 11 września. Dodatkowo uczestnicy szkoleń będą mogli na preferencyjnych warunkach zakupić książki wydawnictwa Predictive Solutions. Koszty nie obejmują noclegów. Uczestnicy Warsztatów organizują je we własnym zakresie. Rezygnacja z któregokolwiek elementu oferty nie ma wpływu na koszt udziału w Warsztatach.

Warunki uczestnictwa

Warunki uczestnictwa w Warsztatach Analitycznych organizowanych przez Predictive Solutions Sp. z o. o.

1. ORGANIZATOR i ZGŁASZAJĄCY
1.1. Warsztaty Analityczne dla pracowników naukowych organizuje Predictive Solutions Sp. z o.o. (dawniej SPSS Polska) z siedzibą przy ul. Racławickiej 58, 30–017 Kraków, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000147461, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Rejestrowy KRS, kapitał zakładowy 100.000,00 PLN, NIP 677–20–61–016, określana dalej jako Organizator.
1.2. Zgłaszającym jest podmiot, który zamawia we własnym imieniu u Organizatora usługę szkolenia w ramach Warsztatów Analitycznych i zawiera z Organizatorem umowę na przeprowadzenie szkolenia.

2. WYNAGRODZENIE ORGANIZATORA (KOSZT UCZESTNICTWA W WARSZTATACH)
2.1. Stawki wynagrodzenia Organizatora za szkolenia w ramach Warsztatów Analitycznych umieszczone są na stronie internetowej Warsztatów (www.warsztatyanalityczne.pl). Stawki te uzależnione są od statusu współpracy Uczelni z Organizatorem w programie ARIADNA.
2.2. Wynagrodzenie za szkolenie obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiady i przerwy kawowe, udział w imprezie integracyjnej (kolacji) w pierwszym dniu Warsztatów oraz certyfikat. Wynagrodzenie za szkolenie nie obejmuje kosztów zakwaterowania i dojazdów.
2.3. Rezygnacja z któregokolwiek elementu oferty nie wpływa na koszty uczestnictwa w Warsztatach.

3. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W WARSZTATACH ANALITYCZNYCH i ZAWARCIE UMOWY
Zgłoszenie udziału w Warsztatach Analitycznych i skuteczne zawarcie umowy dotyczącej szkoleń jest możliwe albo na podstawie przedpłaty, albo w trybie płatności po wykonaniu usługi, na warunkach opisanych poniżej.
3.1. Przedpłata
a) W celu dokonania zgłoszenia na wybrane szkolenie należy wypełnić odpowiedni formularz w trybie online za pośrednictwem witryny internetowej Warsztatów www.warsztatyanalityczne.pl.
b) Po otrzymaniu formularza uczestnictwa, Organizator wystawia dla Zgłaszającego fakturę pro forma i przesyła ją Zgłaszającemu. Termin płatności wynagrodzenia za szkolenie wynosi 10 (dziesięć) dni od dnia wystawienia faktury pro forma, chyba że z faktury pro forma wynika inny termin.
Gwarancją uczestnictwa w Warsztatach jest: (1) przesłanie zgłoszenia na jeden z proponowanych tematów, (2) terminowa zapłata wynagrodzenia za szkolenie, (3) otrzymanie od Organizatora potwierdzenia przyjęcia na szkolenie, które zostanie przesłane po uiszczeniu płatności. Za datę płatności uważa się dzień uznania rachunku bankowego Organizatora.
c) W przypadku dokonania prawidłowego zgłoszenia i terminowej płatności w pełnej wysokości Organizator przesyła Zgłaszającemu potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. Organizator wysyła potwierdzenie pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną. Umowę na udział w Warsztatach uważa się za zawartą w chwili wysłania potwierdzenia przyjęcia na szkolenie przez Organizatora. W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia na szkolenie przez Organizatora i niedojścia umowy do skutku, Zgłaszający może wyłącznie domagać się zwrotu wpłaconego wynagrodzenia.
3.2. Płatność po wykonaniu usługi
a) W szczególnych przypadkach istnieje możliwość dokonania zapłaty po zrealizowaniu szkoleń. W takim przypadku warunkiem przyjęcia na Warsztaty jest podpisanie umowy według wzorca Organizatora.
b) Umowa na organizację szkoleń powinna być zawarta przed planowanym dniem rozpoczęcia szkoleń, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3.3. Skorzystanie ze zwolnienia szkolenia z podatku VAT
Jeżeli szkolenie (warsztaty) jest finansowane za środków publicznych i w związku z tym zwolnione z podatku VAT na podstawie przepisów o finansowaniu szkoleń ze środków publicznych, niezbędne jest wypełnienie i przesłanie wraz ze zgłoszeniem odpowiedniego oświadczenia. Oświadczenie dostępne jest na stronie Warsztatów (do pobrania tutaj >>).

4. REZYGNACJA Z UDZIAŁU W WARSZTATACH
4.1. Rezygnację z uczestnictwa w Warsztatach należy zgłosić Organizatorowi listem poleconym, faksem lub pocztą elektroniczną.
4.2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa na nie mniej niż 14 (czternaście) dni przed datą rozpoczęcia Warsztatów Organizator zwróci Zgłaszającemu całą kwotę wynagrodzenia za szkolenie.
4.3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa nie później niż 7 (siedem) dni przed datą rozpoczęcia Warsztatów Organizator zwróci Zgłaszającemu 50% wynagrodzenia.
4.4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa na mniej niż 7 (siedem) dni przed datą rozpoczęcia Warsztatów wynagrodzenie nie będzie zwracane bez względu na fakt, czy przedstawiciel Zgłaszającego brał udział w szkoleniu, czy nie.
4.5. Dla oceny terminu rezygnacji liczy się data wpływu do Organizatora pisma z oświadczeniem o rezygnacji ze szkolenia.
4.6. W miejsce osoby podanej przez Zgłaszającego w formularzu uczestnictwa lub umowie w szkoleniu może wziąć udział inna osoba. Dane tej osoby Zgłaszający powinien podać Organizatorowi przed dniem rozpoczęcia Warsztatów.

5. ZMIANA TERMINU WARSZTATÓW
5.1. Organizator może odwołać szkolenie mające odbywać się w ramach Warsztatów Analitycznych na co najmniej 14 (czternaście) dni przed datą jego rozpoczęcia. W takim przypadku Organizator zwraca uiszczone przez uczestnika wynagrodzenie. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wydatków poniesionych w związku z planowanym uczestnictwem w Warsztatach.
5.2. W przypadku odwołania przez Organizatora szkolenia w terminie krótszym niż 14 (czternaście) dni przez jego planowanym rozpoczęciem, Organizator zwraca uiszczone przez uczestnika wynagrodzenie. Odpowiedzialność odszkodowawcza Organizatora jest wówczas ograniczona do kwoty odpowiadającej udokumentowanym i uzasadnionym wydatkom, jakie uczestnik poniósł w związku z planowanym udziałem w szkoleniu.

6. ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
6.1. Zgłaszający oświadcza, że wszyscy uczestnicy szkoleń wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora ich wizerunku w materiałach reklamowych i promocyjnych dotyczących usług Organizatora.

Prelegenci

Naszymi prelegentami są pracownicy Uczelni i eksperci, dysponujący szeroką wiedzą teoretyczną i praktyczną z obszaru analizy danych. Posiadają bogate doświadczenie w przygotowaniu i realizacji projektów badawczych w dydaktyce i biznesie, z wykorzystaniem rozwiązań IBM SPSS. Są otwarci na rozmowę i wymianę doświadczeń.

Speaker

dr hab. Maria Nawojczyk

Akademia Górniczo–Hutnicza w Krakowie

Profesor nadzwyczajny na Wydziale Humanistycznym, w Akademii Górniczo–Hutniczej im. Stanisława Staszica. Jej zainteresowania obejmują zagadnienia z zakresu socjologii ekonomicznej, socjologii pracy i zarządzania, zarządzania międzykulturowego, metodologii, statystyki, metod ilościowych w socjologii. Aktywny członek towarzystw socjologicznych: 1996-2001 przewodnicząca Oddziału Toruńskiego PTS, od 2009 członek zarządu Oddziału Krakowskiego PTS, od 2005 współprzewodnicząca Komitetu Badawczego Socjologii Ekonomicznej ESA. Autorka ponad trzydziestu publikacji naukowych, w tym podręcznika „Przewodnik po statystyce dla socjologów” (Wyd. SPSS, 2010). Prywatnie entuzjastka podróżowania po bliższych i dalszych zakątkach świata, odkrywania nowych smaków i kolorów, z przyjemnością powracająca do Krakowa.

Speaker

dr Joanna Karłowska-Pik

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Doktor nauk matematycznych, obecnie adiunkt w Katedrze Teorii Prawdopodobieństwa i Analizy Stochastycznej Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Naukowo zajmuje się teorią procesów stochastycznych, ale jej doświadczenia dydaktyczne są od lat związane ze statystyką. Ukończyła szereg kursów analizy danych, obecnie prowadzi akredytowane zajęcia laboratoryjne ze statystyki matematycznej w oparciu o program IBM SPSS Statistics dla studentów kierunków matematyka, informatyka oraz matematyka i ekonomia.

Speaker

dr Joanna Ciecieląg

Ipsos

Doktor nauk ekonomicznych. Uczestniczka wielu projektów badawczych, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych, w zakresie badań społeczno-ekonomicznych. Z badaniami marketingowymi związana od 2004 roku. Odpowiada za wsparcie projektów badawczych w zakresie kompleksowych technik statystycznych, ekonometrycznej analizy danych pierwotnych i wtórnych, a także wprowadzenie i rozwój nowych narzędzi. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie zaawansowanych analiz, zwłaszcza segmentacyjnych oraz badań satysfakcji. Zainteresowania: analityczne metody badań marketingowych, szczególnie analiza klas latentnych, badania satysfakcji oraz modelowanie wyborów dyskretnych. Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu analizy danych z programem IBM Statistics AMOS.

FAQ

Informację czy szkolenie jest opłacane ze środków publicznych oraz kto jest uprawniony do podpisania oświadczenia o finansowaniu szkolenia z takich środków, uczestnik powinien uzyskać na Uczelni, w jednostce, która będzie dokonywać płatności za uczestnictwo w Warsztatach (np. Biurze Dziekana, Kwesturze).

Oświadczenie można pobrać ze strony Warsztatów Analitycznych (do pobrania tutaj >>). Podpisane oświadczenie (skan) należy przesłać mailowo na adres m.michalska@predictivesolutions.pl jednocześnie wypełniając formularz zgłoszenia na stronie Warsztatów Analitycznych. Faktura pro forma zostanie wystawiona dopiero po otrzymaniu zadeklarowanego oświadczenia.

Warsztaty Analityczne skierowane są tylko i wyłącznie do kadry naukowej i dydaktycznej uczelni wyższych, w tym doktorantów. Pracowników instytutów i ośrodków badawczo-rozwojowych zainteresowanych udziałem w Warsztatach prosimy o kontakt z: Agatą Lonc.

Warsztaty trwają dwa dni. Zajęcia odbywają się równolegle w kilku grupach - w tym samym czasie. Każdy uczestnik dokonuje zatem wyboru tylko jednego z proponowanych tematów.

W cenie Warsztatów uczestnik otrzymuje: możliwość wzięcia udziału w dwudniowych Warsztatach (16 godzin lekcyjnych), materiały kursowe, obiady, poczęstunek podczas przerw kawowych, kolację po pierwszym dniu szkolenia, certyfikat uczestnictwa w Warsztatach. Cena za Warsztaty nie obejmuje kosztów zakwaterowania i dojazdów. Rezygnacja z któregokolwiek elementu oferty nie wpływa na koszt uczestnictwa w Warsztatach.

Koszt uczestnictwa w Warsztatach jest zróżnicowany w zależności od statusu uczelni w programie Ariadna. Uczestnikom z uczelni współpracujących z firmą Predictive Solutions w ramach programu Ariadna proponujemy ceny promocyjne. Najbardziej atrakcyjne ceny proponujemy pracownikom uczelni współpracujących z naszą firmą przy organizacji letniej oraz zimowej edycji warsztatów (pracownikom oraz doktorantom AGH i Uniwersytetu SWPS). Cennik Warsztatów dostępny jest w formularzu rejestracyjnym.

Uczestnikom Warsztatów możemy polecić noclegi w Hostelach na Miasteczku Studenckim AGH (szczegóły można znaleźć na stronie http://taniehostele.pl) lub w hotelu Polonez, znajdującym się w pobliżu AGH http://www.hotel-polonez.pl

Tak, jest taka możliwość. Taką informację uczestnik powinien nam przekazać przy wypełnianiu formularza zgłoszeniowego.

Niestety nie, samo wypełnienie formularza nie gwarantuje miejsca na Warsztatach. Dopiero dokonanie płatności na podstawie wystawionej przez organizatorów faktury pro forma (wysyłanej na adres mailowy podany w zgłoszeniu) gwarantuje miejsce na Warsztatach (pod warunkiem, że temat zostanie ostatecznie uruchomiony). Szczegóły określone są w Warunkach uczestnictwa w Warsztatach Analitycznych.

Lokalizacja

Adres wydarzenia

Adres
Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków

Kontakt z organizatorem

Adres
Predictive Solutions Sp. z o.o.
[dawniej SPSS Polska]
ul. Racławicka 58
30-017 Kraków

 

Telefon
Monika Michalska
+48 505 022 067
12 636 96 80 wew. 126