O warsztatach

Warsztaty Analityczne to dwa dni praktycznej pracy z programami Predictive Solutions i IBM SPSS Statistics, dedykowane pracownikom naukowym. Organizowane są w ramach programu ARIADNA, programu współpracy Predictive Solutions z jednostkami akademickimi. Ich główny cel to dzielenie się doświadczeniami i poszukiwanie inspiracji w zakresie wykorzystania technik gromadzenia, analizy danych i modelowania w badaniach naukowych.

szkolenia-icon1

Poprzednie edycje

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Edycja zimowa

 • W poszukiwaniu różnic — wprowadzenie do metod analizy wariancji
 • Analiza statystyczna wyników badań naukowych — możliwości zastosowania rozwiązania PS IMAGO PRO
 • Modelowanie równań strukturalnych z programem IBM SPSS AMOS — cz. 1
 • Drzewa klasyfikacyjno-regresyjne (CRT) i lasy losowe

Edycja letnia

 • Predykcja z wykorzystaniem sieci neuronowych i ocena jakości predykcji
 • Modelowanie równań strukturalnych z programem IBM SPSS AMOS — cz. 1
 • Złożone schematy doboru próby — IBM SPSS Complex Samples
 • Analiza statystyczna wyników badań naukowych — możliwości zastosowania rozwiązania PS IMAGO PRO

Edycja zimowa

 • Modelowanie równań strukturalnych z programem IBM SPSS AMOS — cz. 1
 • Wprowadzenie w wielowymiarową analizę danych — modele regresyjne
 • Analiza statystyczna wyników badań naukowych — możliwości zastosowania rozwiązania PS IMAGO PRO

Edycja letnia

 • Modelowanie równań strukturalnych z programem IBM SPSS AMOS — cz. 2
 • Porównanie liniowych i nieliniowych modeli regresyjnych
 • Analiza skupień z wykorzystaniem PS IMAGO PRO/IBM SPSS Statistics

Edycja zimowa

 • Podstawy analizy danych z programem IBM SPSS Statistics/PS IMAGO
 • Drzewa klasyfikacyjno-regresyjne (CRT) i lasy losowe
 • Modelowanie równań strukturalnych z programem IBM SPSS AMOS, cz. 1

Edycja letnia

 • Modelowanie równań strukturalnych z programem IBM SPSS Amos, cz. I
 • Wykorzystanie PS IMAGO PRO w pracy grup badawczych — wizualizacja i prezentacja wyników badań

Edycja zimowa

 • Podstawy analizy danych z programem IBM SPSS Statistics/PS IMAGO PRO
 • Analiza skupień z wykorzystaniem PS IMAGO PRO/IBM SPSS STATISTICS
 • Modelowanie równań strukturalnych z programem IBM SPSS AMOS, cz. 2
 • Warsztat badacza zorganizowany - od danych do raportu

Edycja letnia

 • Złożone schematy doboru próby – IBM SPSS Complex Samples
 • Porównanie liniowych i nieliniowych modeli regresyjnych
 • Estymacja i wnioskowanie statystyczne w PS IMAGO PRO
 • Automatyzacja pracy z programem PS IMAGO PRO/IBM SPSS Statistics, cz. 1

Edycja zimowa

 • Podstawy analizy danych z programem IBM SPSS Statistics/PS IMAGO
 • Wprowadzenie w wielowymiarową analizę danych — modele regresyjne
 • Pozycjonowanie z wykorzystaniem map percepcyjnych
 • Drzewa klasyfikacyjno-regresyjne (CRT) i lasy losowe

Edycja letnia

 • Modelowanie strukturalne – od teorii do prezentacji wyników. Model rekurencyjny ze zmiennymi ukrytymi
 • Podstawy analizy danych z programem PS IMAGO / IBM SPSS Statistics
 • Analiza szeregów czasowych

Edycja zimowa

 • Wprowadzenie do modelowania równań strukturalnych z AMOS-em
 • Estymacja i wnioskowanie statystyczne w PS IMAGO / IBM SPSS Statistics
 • W poszukiwaniu różnic – wprowadzenie do metod analizy wariancji

Edycja letnia

 • Modelowanie strukturalne – od teorii do prezentacji wyników. Model rekurencyjny ze zmiennymi ukrytymi
 • Podstawy analizy danych z programem PS IMAGO / IBM SPSS Statistics
 • Analiza szeregów czasowych

Edycja zimowa

 • Wprowadzenie do modelowania równań strukturalnych z AMOS-em
 • Podstawy analizy danych w badaniach naukowych
 • Segmentacja i klasyfikacja – techniki analizy skupień

Edycja letnia

 • Złożone schematy doboru próby – IBM SPSS Complex Samples
 • Porównanie nieliniowych i liniowych modeli regresyjnych
 • Modelowanie równań strukturalnych z programem IBM SPSS AMOS

Edycja zimowa

 • Modelowanie równań strukturalnych z AMOS-em
 • Data mining - metodyka prowadzenia projektów, przygotowanie danych i wprowadzenie do modelowania
 • Kompleksowa analiza i raportowanie z PS IMAGO PRO

Edycja letnia

 • Estymacja i wnioskowanie statystyczne
 • W poszukiwaniu różnic - wprowadzenie do metod analizy wariancji
 • Wprowadzenie do analizy danych ankietowych

Edycja zimowa

 • Budowanie złożonych modeli regresji – analiza zmiennych pośredniczących oraz moderatorów w IBM SPSS Statistics
 • Modelowanie strukturalne – od teorii do prezentacji wyników. Model rekurencyjny ze zmiennymi ukrytymi

Edycja letnia

 • Podstawy analizy danych z programem IBM SPSS STATISTICS/PS IMAGO
 • Wprowadzenie do modelowania równań strukturalnych z programem IBM SPSS AMOS
 • Wprowadzenie do wielowymiarowej analizy danych — modele regresyjne

Edycja zimowa

 • Porównanie nieliniowych i liniowych modeli regresyjnych
 • Wprowadzenie do modelowania równań strukturalnych z AMOS-em
 • Badania ankietowe na uczelni z wykorzystaniem programu IBM SPSS Data Collection - projektowanie kwestionariuszy i wprowadzanie danych

Edycja letnia

 • W poszukiwaniu różnic — wprowadzenie do metod analizy wariancji
 • Modelowanie równań strukturalnych z AMOS-em, kontynuacja tematu z Zimowych Warsztatów Analitycznych 2013, cz.2

Edycja zimowa

 • Analiza klienta cz. 1: Techniki analityczne w segmentacji rynku - podejście a-priori i post-hoc
 • Modelowanie strukturalne z programem AMOS - wybrane modele równań strukturalnych na przykładach z psychologii
 • Wprowadzenie w wielowymiarową analizę danych - modele regresyjne
 • Podstawy obsługi IBM SPSS Statitics z elementami analizy danych z badań ankietowych (na przykładzie badania losów absolwentów)

Edycja letnia

 • Podstawy analizy danych z programem IBM SPSS Statistics
 • Wprowadzenie do modelowania równań strukturalnych z AMOS-em
 • Badania ankietowe na uczelni z wykorzystaniem programu IBM SPSS Data Collection - projektowanie kwestionariuszy i wprowadzanie danych

Edycja zimowa

 • Modelowanie strukturalne — od teorii do prezentacji wyników. Model rekurencyjny ze zmiennymi ukrytymi
 • Wprowadzenie do analizy danych ankietowych
 • Automatyzacja pracy z programem IBM SPSS Statistics (cz. 1)

Edycja letnia

 • Podstawy analizy danych z programem IBM SPSS Statistics (cz. I)
 • Estymacja i wnioskowanie statystyczne w IBM SPSS Statistics
 • W poszukiwaniu różnic — wprowadzenie do metod analizy wariancji

Edycja zimowa

 • Identyfikacja czynników ryzyka — metody klasyfikacji oraz modele zależności
 • W poszukiwaniu różnic — wprowadzenie do metod analizy wariancji
 • Amos: od regresji i analizy czynnikowej do modelowania strukturalnego ze zmiennymi ukrytymi

Edycja letnia

 • Procedury redukcji wymiarów w wielowymiarowej analizie statystycznej — wizualizacja wielowymiarowej obserwacji statystycznej oraz poszukiwanie wymiarów ukrytych
 • Wprowadzenie do modelowania równań strukturalnych z AMOS-em
 • Podstawy analizy danych w badaniach naukowych

Edycja zimowa

 • W poszukiwaniu różnic — wprowadzenie do metod analizy wariancji
 • Modelowanie strukturalne — od teorii do prezentacji wyników. Model rekurencyjny ze zmiennymi ukrytymi
 • Integracja i przekształcenia danych w programie SPSS

Edycja letnia

 • Wprowadzenie w wielowymiarową analizę danych — modele regresyjne
 • Złożone schematy doboru próby — PASW Complex Samples

Edycja zimowa

 • Wprowadzenie w wielowymiarową analizę danych — modele regresyjne
 • Analiza szeregów czasowych i prognozowanie

Edycja letnia

 • Metody statystyczne w badaniach medycznych — kurs podstawowy
 • Wprowadzenie do modelowania równań strukturalnych z AMOS-em
 • Podstawy analizy danych z programem SPSS (cz. II)

Edycja letnia

 • SPSS Complex Samples, złożone schematy doboru próby
 • Podstawy analizy danych z programem SPSS (cz. I)
 • Walidacja danych i eksploracyjne metody wielowymiarowej analizy danych (Analiza czynnikowa, Analiza korespondencji, Analiza skalowania preferencji i wyborów PREFSCAL)
 • AMOS, modelowanie strukturalne w tworzeniu precyzyjnych modeli relacji między zmiennymi
 • Podstawy analizy danych z programem SPSS (cz. II)
 • Wprowadzenie do data mining z wykorzystaniem programu Clementine


Uważam, że jest to wartościowe wydarzenie szkoleniowe wzbogacające warsztat pracy dydaktycznej […]. Warsztaty analityczne sprzyjają konstruktywnej wymianie poglądów z przedstawicielami z różnych środowisk akademickich. Serdeczna i przyjazna atmosfera zachęca do udziału w kolejnych edycjach.

dr Elżbieta Roszko-Wójtowicz
Uniwersytet Łódzki

Bardzo dobre zajęcia i profesjonalna prowadząca. Jestem pod wrażeniem oprawy i organizacji. Gratulacje za poziom, ponieważ sam prowadzę zajęcia, więc mam punkty odniesienia.

dr Piotr Pilch
Akademia Leona Koźmińskiego

Nasi Eksperci

Naszymi prelegentami są pracownicy Uczelni i eksperci, dysponujący szeroką wiedzą teoretyczną i praktyczną z obszaru analizy danych. Posiadają bogate doświadczenie w przygotowaniu i realizacji projektów badawczych w dydaktyce i biznesie, z wykorzystaniem rozwiązań IBM SPSS. Są otwarci na rozmowę i wymianę doświadczeń.

Speaker
dr hab.
Jolanta Perek-Białas
Uniwersytet Jagielloński /// Szkoła Główna Handlowa
Speaker
dr hab.
Sylwia Bedyńska
Uniwersytet SWPS
Speaker
prof. dr hab.
Małgorzata Rószkiewicz
Szkoła Główna Handlowa
Speaker
prof. dr hab.
Jarosław Górniak
Uniwersytet Jagielloński
Speaker
dr hab.
Maria Nawojczyk
AGH w Krakowie
Speaker
dr
Joanna Karłowska-Pik
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Speaker
dr
Agnieszka Pleśniak
Speaker
dr hab.
Justyna Wiktorowicz
Uniwersytet Łódzki

Kontakt z organizatorem

Adres
Predictive Solutions Sp. z o.o.
[dawniej SPSS Polska]
ul. Retoryka 1
31-108 Kraków
Telefon
Monika Michalska
tel. +48 505 022 067
Email
m.michalska@predictivesolutions.pl