Letnie Warsztaty Analityczne

11–12 września 2023

Zarejestruj

Rejestracja na Warsztaty Analityczne

TEMATY SZKOLEŃ:

Temat 1: Wizualizacja i prezentacja wyników badań za pomocą PS IMAGO PRO
Temat 2: Modelowanie równań strukturalnych z programem IBM SPSS AMOS — cz. 1
Temat 3: Wprowadzenie do analizy conjoint z przykładami
Imię* Nazwisko*
Stanowisko Tytuł naukowy Pracownik / Doktorant
Pracownik naukowy Doktorant
Uczelnia* Wydział / Instytut*
Katedra / Zakład NIP Uczelni* Miejscowość* Kod pocztowy*
Ulica* Numer* E-mail* Telefon*
Status Pana/Pani Uczelni w programie ARIADNA?
Cena netto za Warsztaty:

UWAGA! Jeżeli szkolenie (warsztaty) jest finansowane za środków publicznych i w związku z tym zwolnione z podatku VAT na podstawie przepisów o finansowaniu szkoleń ze środków publicznych, niezbędne jest wypełnienie i przesłanie wraz ze zgłoszeniem odpowiedniego oświadczenia. Oświadczenie dostępne jest na stronie Warsztatów Analitycznych

Oświadczam, że szkolenie będzie realizowane przy wykorzystaniu finansowania ze środków publicznych.
Stosowne oświadczenie (do pobrania tutaj) prześlę wypełnione na e-mail: m.oczkowicz@predictivesolutions.pl.

Faktura pro forma zostanie wystawiona po otrzymaniu ww. oświadczenia
Czy powyższe informacje są jednocześnie danymi do faktury VAT?

Akceptuję warunki uczestnictwa w Warsztatach Analitycznych Predictive Solutions. Jednocześnie upoważniam firmę Predictive Solutions Sp. z o.o., ul. Retoryka 1, 31-108 Kraków do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
Płatności dokonam przelewem na konto firmy Predictive Solutions:
ING Bank Śląski nr 58 1050 1445 1000 0023 1773 7274
w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury pro forma.

Faktura pro forma zostanie przesłana do Państwa na podany w formularzu adres e-mail.
Po dokonaniu płatności wyślemy Państwu FAKTURĘ VAT również pocztą elektroniczną, ewentualnie na życzenie pocztą tradycyjną na podany w zgłoszeniu adres. Jeżeli adres do wysyłki jest inny proszę o zaznaczenie i wpisanie poniżej odpowiedniego:

Adres do wysyłki

Zapraszamy na trzydziestą trzecią edycję Warsztatów Analitycznych, organizowaną w ramach programu ARIADNA. Celem tej inicjatywy jest ułatwienie pracownikom akademickim wykorzystania rozwiązań Predictive Solutions i IBM SPSS w praktyce dydaktycznej i naukowej. Warsztaty dostarczają uczestnikom praktycznej wiedzy na temat pracy z narzędziami PS IMAGO PRO/IBM SPSS oraz umiejętności prowadzenia w nich analiz.

Po raz kolejny spotkamy się z Wami w gościnnych murach Centrum Rozwiązań Informatycznych AGH w Krakowie.

Zapraszamy do wzięcia udziału w Warsztatach. Przypominamy, że o możliwości uczestnictwa w każdym ze szkoleń decyduje kolejność zgłoszeń!

ANKIETA
 

Temat 1:
Wizualizacja i prezentacja wyników badań za pomocą PS IMAGO PRO

prelegent: dr Rafał Waśko
Wymagania wstępne:
 • dobra znajomość obsługi programu PS IMAGO PRO/IBM SPSS Statistics

Zanim grupa badawcza podzieli się ze światem wynikami swoich badań, musi przejść przez kilka etapów. To między innymi przygotowanie i analiza danych, opracowanie wyników w formie tabel i wykresów, kolejno przygotowanie raportu lub prezentacji, a także dystrybucja wyników. Każdy z tych etapów wymaga sporego zaangażowania oraz czasu, aby rezultat końcowy był satysfakcjonujący nie tylko dla analityka, ale również dla odbiorcy. Aby trud zbierania danych oraz ich analizy nie poszedł na marne, wyniki badania muszą ostatecznie być przestawione w wartościowy, ale łatwy do interpretacji sposób, tak żeby na ich podstawie można wyciągać poprawne i wiarygodne wnioski.

Proponowany kurs jest unikalną okazją do pogłębienia lub zdobycia nowej wiedzy w zakresie prezentacji i wizualizacji wyników badań ilościowych za pomocą nowoczesnych form oraz ich publikacji i udostępniania (w formie papierowej i/lub elektronicznej, w tym on-line).

W trakcie Warsztatów uczestnicy będą mieli możliwość pracy w zintegrowanym środowisku analityczno-raportującym PS IMAGO PRO. Nauczą się, jakie formy wizualizacji stosować w określonych okolicznościach, jak można przedstawiać wyniki analizy w łatwy do interpretacji sposób za pomocą profesjonalnych raportów analitycznych oraz jak można za pomocą PS IMAGO PRO dystrybuować przygotowane raporty oraz zautomatyzować projekty mające charakter powtarzalny.

W ramach kursu omówione zostaną następujące zagadnienia:

 • Wprowadzenie do wizualizacji i prezentacji danych
 • Różne typy tabel w PS IMAGO PRO
 • Prezentacja wyników analiz za pomocą wykresów w PS IMAGO PRO
 • Szablony wykresów i tabel
 • Od tabel i wykresów do pełnego raportu z badań
 • Dashboardy i ich zastosowanie
 • Eksport obiektów wynikowych do PS IMAGO Designer
 • Projektowanie i składanie raportów w PS IMAGO Designer
 • Publikacja i dystrybucja raportów poprzez portal WWW
 • Automatyzacja aktualizacji raportów powtarzalnych

Temat 2:
Modelowanie równań strukturalnych z programem IBM SPSS AMOS — cz. 1

prelegent: dr Agnieszka Pleśniak
Wymagania wstępne:
 • znajomość obsługi programu PS IMAGO PRO/IBM SPSS Statistics
 • podstawowa znajomość statystyki, w tym regresji liniowej i analizy czynnikowej
Dane do ćwiczeń:

Modelowanie strukturalne można wyobrazić sobie jako połączenie w jednej analizie modelu regresji i analizy czynnikowej, w którym struktura związku pomiędzy obserwowanymi zmiennymi i nieobserwowanymi czynnikami może kształtować się niemal dowolnie. Zajęcia będą wprowadzeniem w świat modelowania równań strukturalnych. Wskazane zostaną nie tylko teoretyczne zagadnienia związane z tą metodologią, słuchacze będą mogli uczyć się samodzielnego budowania modeli równań strukturalnych przy użyciu programu IBM SPSS AMOS.

W ramach kursu omówione zostaną następujące zagadnienia:

 • wprowadzenie teoretyczne w zagadnienia modelowania równań strukturalnych,
 • rodzaje zmiennych,
 • założenia,
 • trzy podejścia w analizie,
 • model strukturalny i modele pomiarowe,
 • omówienie najważniejszych funkcji programu,
 • etapy budowy modelu,
 • specyfikacja modelu,
 • identyfikowalność modelu,
 • analiza ścieżkowa,
 • szacowanie wariancji i kowariancji,
 • testowanie hipotez,
 • rodzaje i funkcje ograniczeń nakładanych na parametry,
 • nakładanie i usuwanie ograniczeń,
 • zmienne ukryte i konfirmacyjna analiza czynnikowa (CFA),
 • zmienne ukryte i wskaźniki,
 • budowa modeli pomiarowych,
 • wybrane zagadnienia oceny modeli,
 • ocena modelu i miary dopasowania,
 • czy skala jest rzetelna? rzetelność,
 • variance Extracted i ocena trafności,
 • modyfikacje modelu*,
 • indeksy modyfikacji,
 • model strukturalny,
 • efekty całkowite, bezpośrednie i pośrednie*.
*Zagadnienia omawiane w zależności od potrzeb uczestników.

Temat 3:
Wprowadzenie do analizy conjoint z przykładami

prelegenci: dr hab. Jolanta Perek-Białas, dr Szymon Czarnik
Wymagania wstępne:
 • znajomość obsługi programu PS IMAGO PRO/IBM SPSS Statistics
Dane do ćwiczeń:

Czym kierują się ludzie, gdy dokonują wyboru przedmiotów, które można oceniać pod wieloma aspektami? Które cechy przedmiotu mają pierwszorzędne znaczenie, które liczą się mniej, a które tak naprawdę nie liczą się prawie wcale? Jak kształtują się preferencje przy zakupie smartfona? Jakie cechy nauczyciela najsilniej przekładają się na to, jak oceniany jest przez uczniów? Co decyduje o wyborze takiej, a nie innej oferty pracy? Najprostsze podejście polegałoby na zadaniu serii pytań o ważność poszczególnych aspektów oceny. Jak ważne jest, by praca była interesująca? dobrze płatna? stabilna? dająca perspektywę awansu? Itd. Wiele osób mogłoby jednak odpowiedzieć, że wszystkie cechy są dla nich ważne i nie posunęłoby to naszej wiedzy zbytnio do przodu.

Dla odmiany można by poprosić ludzi o porangowanie tych cech według ich ważności. Ale na jakiej podstawie dokonać rangowania, kiedy cechy te są stopniowalne? Nie możemy przecież w ogólności stwierdzić, czy wolimy pracę lepiej płatną, ale mniej interesującą od gorzej płatnej ale bardziej interesującej, czy na odwrót. To zależy przecież od relatywnych różnic. Nikt nie porzuci interesującej pracy, tylko dlatego, że mógłby zarobić o 10 zł więcej w pracy męcząco monotonnej. Nikt też nie zrezygnuje z połowy zarobków, by mieć pracę odrobinę bardziej interesującą.

Techniką, która pozwala realistycznie zbadać preferencje względem obiektów wieloaspektowych, jest analiza conjoint. Bazuje ona na zaprojektowaniu odpowiedniego zestawu przedmiotów oceny, różniących się od siebie pod względem poszczególnych cech i obserwacji, jak ludzie wartościują te przedmioty. Te wartościowania prowadzą do ujawnienia relatywnej wagi, jaką poszczególne cechy przedmiotu mają dla preferencji oceniających.

Harmonogram szkolenia:

 • Dzień 1:
  • Wprowadzenie i wyjaśnienie podstawowych pojęć
  • Projektowanie obiektów oceny
  • Sposoby rangowania bądź oceny obiektów
  • Sposoby zapisu danych dotyczących rangowania/ocen
  • Analiza i interpretacja wyników uzyskanych za pomocą różnych wariantów analizy conjoint
  • Prezentacja wyników analizy
 • Dzień 2:
  • Omówienie konkretnych przykładów analiz conjoint
  • Wykorzystanie wyników conjoint w dalszych analizach statystycznych
  • Ćwiczenia warsztatowe

Informacje organizacyjne

Warsztaty Analityczne są inicjatywą przygotowywaną i realizowaną przez Predictive Solutions, we współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie i Uniwersytetem SWPS. Tegoroczne wydarzenie to już XXXIII edycja tej imprezy.

Zajęcia Letnich Warsztatów Analitycznych będą odbywać się w dniach 11–12 września 2023 r., w pracowniach komputerowych Centrum Rozwiązań Informatycznych Akademii Górniczo-Hutniczej. Każda grupa będzie składała się z ok. 15 słuchaczy.

Warsztaty będą prowadzone równolegle w czterech grupach. Zajęcia będą trwać w pierwszym dniu od godziny 10:30 do 18:15, w drugim dniu od 8:00 do 15:00. W trakcie zajęć przewidziana jest godzinna przerwa na obiad oraz dwie krótsze przerwy kawowe. Obiady będą serwowane w Lunch Cafe, ul. Reymonta 15.

Na zakończenie pierwszego dnia zaprosimy Państwa na uroczystą kolację, która odbędzie się w Klubie Profesora AGH (bud. A-0).

Koszt uczestnictwa w warsztatach zależy od poziomu zaangażowania jednostki akademickiej, z której pochodzi pracownik, w program współpracy Predictive Solutions z Wyższymi Uczelniami ARIADNA. Zgłoszenia uczestnictwa w Warsztatach należy dokonać za pomocą formularza dostępnego na stronie imprezy do 31 sierpnia 2023 r. Liczba miejsc jest ograniczona. O przyjęciu na Warsztaty decyduje kolejność dokonania zgłoszenia oraz uiszczenia płatności (lub podpisania umowy szkoleniowej).

Gwarancją uczestnictwa w Warsztatach jest:

 1. Przesłanie zgłoszenia na jeden z proponowanych tematów.
 2. Terminowa zapłata wynagrodzenia za szkolenie.
 3. Otrzymanie od Organizatora potwierdzenia przyjęcia na szkolenie, które zostanie przesłane po dokonaniu płatności.

Osobą odpowiedzialną ze strony Predictive Solutions za organizację Warsztatów jest:
Marta Mazur
tel. 797 727 086
e-mail: m.mazur@predictivesolutions.pl

Ramowy plan Warsztatów

1 dzień
 • 9.45–10.30 Rejestracja uczestników

  Poranna kawa (punkt rejestracyjny IV piętro, budynek C-1 obok wejścia do Centrum Rozwiązań Informatycznych AGH)

 • 10.30–12.00 Zajęcia warsztatowe
 • 12.00–12.15 Przerwa kawowa
 • 12.15–13.45 Zajęcia warsztatowe
 • 13.45–14.45 Obiad

  Lunch Cafe, ul. Reymonta 15

 • 14.45–16.30 Zajęcia warsztatowe
 • 16.30–16.45 Przerwa kawowa
 • 16.45–18.15 Zajęcia warsztatowe
 • 18.30–21.00 Kolacja

  Klub Profesora, budynek główny AGH A-0, niski parter

2 dzień
 • 7.45–8.00 Poranna kawa
 • 8.00–10.00 Zajęcia warsztatowe
 • 10.00–10.15 Przerwa kawowa
 • 10.15–12.15 Zajęcia warsztatowe
 • 12.15–13.15 Obiad

  Lunch Cafe, ul. Reymonta 15

 • 13.15–15.00 Zajęcia warsztatowe
 • 15.00 Zakończenie warsztatów

Cennik Warsztatów

Status Cena netto (brutto)
Pracownicy uczelni, która nie uczestniczy w programie ARIADNA, pracownicy OBR 1 200 PLN (1 476,00 PLN)
Pracownicy uczelni (wydziału/katedry/instytutu), która uczestniczy w programie ARIADNA 990 PLN (1 217,70 PLN)
Pracownicy AGH, UMK i Uniwersytetu SWPS 700 PLN (861,00 PLN)

Koszty te obejmują uczestnictwo w dwudniowych Warsztatach, certyfikat uczestnictwa, przerwy kawowe, obiady oraz kolację w dniu 12 września. Koszty nie obejmują noclegów. Uczestnicy Warsztatów organizują je we własnym zakresie. Rezygnacja z któregokolwiek elementu oferty nie ma wpływu na koszt udziału w Warsztatach.

Warunki uczestnictwa

Warunki uczestnictwa w Warsztatach Analitycznych realizowanych on-line przez Predictive Solutions Sp. z o. o.

1. ORGANIZATOR i ZGŁASZAJĄCY
1.1. Warsztaty Analityczne dla pracowników naukowych organizuje Predictive Solutions Sp. z o.o. (dawniej SPSS Polska) z siedzibą przy ul. Retoryka 1, 31–108 Kraków, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000147461, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Rejestrowy KRS, kapitał zakładowy 100.000,00 PLN, NIP 677–20–61–016, określana dalej jako Organizator.
1.2. Zgłaszającym jest podmiot, który zamawia we własnym imieniu u Organizatora usługę szkolenia w ramach Warsztatów Analitycznych i zawiera z Organizatorem umowę na przeprowadzenie szkolenia.

2. WYNAGRODZENIE ORGANIZATORA (KOSZT UCZESTNICTWA W WARSZTATACH)
2.1. Stawki wynagrodzenia Organizatora za szkolenia w ramach Warsztatów Analitycznych umieszczone są na stronie internetowej Warsztatów (www.warsztatyanalityczne.pl). Stawki te uzależnione są od statusu współpracy Uczelni z Organizatorem w programie ARIADNA.
2.2. Wynagrodzenie za szkolenie obejmuje: uczestnictwo w dwudniowych Warsztatach (dostęp do platformy, opiekę trenera i asystenta), materiały szkoleniowe oraz certyfikat uczestnictwa (w formie elektronicznej).
2.3. Rezygnacja z któregokolwiek elementu oferty nie wpływa na koszty uczestnictwa w Warsztatach.

3. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W WARSZTATACH ANALITYCZNYCH i ZAWARCIE UMOWY
Zgłoszenie udziału w Warsztatach Analitycznych i skuteczne zawarcie umowy dotyczącej szkoleń jest możliwe albo na podstawie przedpłaty, albo w trybie płatności po wykonaniu usługi, na warunkach opisanych poniżej.
3.1. Przedpłata
a) W celu dokonania zgłoszenia na wybrane szkolenie należy wypełnić odpowiedni formularz w trybie online za pośrednictwem witryny internetowej Warsztatów www.warsztatyanalityczne.pl.
b) Po otrzymaniu formularza uczestnictwa, Organizator wystawia dla Zgłaszającego fakturę pro forma i przesyła ją Zgłaszającemu. Termin płatności wynagrodzenia za szkolenie wynosi 14 (czternaście) dni od dnia wystawienia faktury pro forma, chyba że z faktury pro forma wynika inny termin.
Gwarancją uczestnictwa w Warsztatach jest:
(1) przesłanie zgłoszenia na jeden z proponowanych tematów,
(2) terminowa zapłata wynagrodzenia za szkolenie,
(3) potwierdzenie spełnienia przez uczestnika minimalnych wymagań technicznych,
(4) otrzymanie od Organizatora potwierdzenia przyjęcia na szkolenie, które zostanie przesłane po dokonaniu płatności. Za datę płatności uważa się dzień uznania rachunku bankowego Organizatora.
c) W przypadku dokonania prawidłowego zgłoszenia i terminowej płatności w pełnej wysokości Organizator przesyła Zgłaszającemu potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. Organizator wysyła potwierdzenie pocztą elektroniczną. Umowę na udział w Warsztatach uważa się za zawartą w chwili wysłania potwierdzenia przyjęcia na szkolenie przez Organizatora. W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia na szkolenie przez Organizatora i niedojścia umowy do skutku, Zgłaszający może wyłącznie domagać się zwrotu wpłaconego wynagrodzenia.
3.2. Płatność po wykonaniu usługi
a) W szczególnych przypadkach istnieje możliwość dokonania zapłaty po zrealizowaniu szkoleń. W takim przypadku warunkiem przyjęcia na Warsztaty jest podpisanie umowy według wzorca Organizatora.
b) Umowa na organizację szkoleń powinna być zawarta przed planowanym dniem rozpoczęcia szkoleń, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3.3. Skorzystanie ze zwolnienia szkolenia z podatku VAT
Jeżeli szkolenie finansowane jest ze środków publicznych i w związku z tym zwolnione z podatku VAT na podstawie przepisów o finansowaniu szkoleń ze środków publicznych, niezbędne jest wypełnienie i przesłanie wraz ze zgłoszeniem odpowiedniego oświadczenia. Oświadczenie dostępne jest na stronie Warsztatów (tutaj >>).

4. REZYGNACJA Z UDZIAŁU W WARSZTATACH
4.1. Rezygnację z uczestnictwa w Warsztatach należy zgłosić Organizatorowi faksem lub pocztą elektroniczną.
4.2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa na nie mniej niż 14 (czternaście) dni przed datą rozpoczęcia Warsztatów Organizator zwróci Zgłaszającemu całą kwotę wynagrodzenia za szkolenie.
4.3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa nie później niż 7 (siedem) dni przed datą rozpoczęcia Warsztatów Organizator zwróci Zgłaszającemu 50% wynagrodzenia.
4.4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa na mniej niż 7 (siedem) dni przed datą rozpoczęcia Warsztatów wynagrodzenie nie będzie zwracane bez względu na fakt, czy przedstawiciel Zgłaszającego brał udział w szkoleniu, czy nie.
4.5. Dla oceny terminu rezygnacji liczy się data wpływu do Organizatora pisma z oświadczeniem o rezygnacji ze szkolenia.
4.6. W miejsce osoby podanej przez Zgłaszającego w formularzu uczestnictwa lub umowie w szkoleniu może wziąć udział inna osoba. Dane tej osoby Zgłaszający powinien podać Organizatorowi przed dniem rozpoczęcia Warsztatów.

5. ZMIANA TERMINU WARSZTATÓW
5.1. Organizator może odwołać szkolenie mające odbywać się w ramach Warsztatów Analitycznych na co najmniej 14 (czternaście) dni przed datą jego rozpoczęcia. W takim przypadku Organizator zwraca uiszczone przez uczestnika wynagrodzenie. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wydatków poniesionych w związku z planowanym uczestnictwem w Warsztatach.
5.2. W przypadku odwołania przez Organizatora szkolenia w terminie krótszym niż 14 (czternaście) dni przed jego planowanym rozpoczęciem, Organizator zwraca uiszczone przez uczestnika wynagrodzenie. Odpowiedzialność odszkodowawcza Organizatora jest wówczas ograniczona do kwoty odpowiadającej udokumentowanym i uzasadnionym wydatkom, jakie uczestnik poniósł w związku z planowanym udziałem w szkoleniu.

6. ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
6.1. Zgłaszający oświadcza, że wszyscy uczestnicy szkoleń wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora ich wizerunku w materiałach reklamowych i promocyjnych dotyczących usług Organizatora.

Prelegenci

Naszymi prelegentami są pracownicy Uczelni i eksperci, dysponujący szeroką wiedzą teoretyczną i praktyczną z obszaru analizy danych. Posiadają bogate doświadczenie w przygotowaniu i realizacji projektów badawczych w dydaktyce i biznesie, z wykorzystaniem rozwiązań IBM SPSS. Są otwarci na rozmowę i wymianę doświadczeń.

Speaker

dr Rafał Waśko

Predictive Solutions

Doktor nauk społecznych w dziedzinie socjologii. Temat Jego rozprawy doktorskiej dotyczył postrzegania oraz wpływu mediów masowych na odbiorców. Specjalizuje się w zagadnieniach badań społecznych oraz analizie i wizualizacji danych ilościowych. W Predictive Solutions pracuje na stanowisku starszego konsultanta ds. badań ilościowych oraz statystycznej analizy danych. Zajmuje się wsparciem i realizacją projektów badawczych na potrzeby sektora komercyjnego i publicznego. Posiada kilkuletnie doświadczenie w realizacji szkoleń dla sektora edukacyjnego, w tym dla pracowników uczelni wyższych.

Speaker

dr Agnieszka Pleśniak

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Doktor nauk ekonomicznych. Jej zainteresowania naukowe to: oszczędzanie z przeznaczeniem na starość, hojność systemów emerytalnych, pozadochodowe czynniki oszczędzania. Uczestniczyła w licznych kursach i szkołach z zakresu metodologii badań. Pracowała w Departamencie Finansów i Analiz Ekonomicznych w Ministerstwie Infrastruktury (2001–2004). Uczestniczyła w licznych projektach badawczych. Jest autorką opracowań z zakresu modelowania równań strukturalnych, m.in.: „Modelowanie równań strukturalnych w przypadku zmiennych nieciągłych. Wykorzystanie SEM do rozpoznania ekonomicznej koncepcji oszczędzania weług ekonomii behawioralnej”.

Speaker

dr hab. Jolanta Perek-Białas

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie /// Uniwersytet Jagielloński

Doktor habilitowana nauk ekonomicznych, pracuje na stanowisku adiunkta. Prowadzi zajęcia dydaktyczne ze statystyki, badań marketingowych oraz analizy wzorców konsumpcji gospodarstw domowych. Jest również pracownikiem Zakładu Socjologii Gospodarki i Edukacji, Instytutu Socjologii, Uniwersytetu Jagiellońskiego. Swoje zainteresowania naukowe skupia na szeroko pojmowanej metodologii badań społeczno-ekonomicznych i marketingowych, a w szczególności na zachowaniach ekonomicznych gospodarstw domowych, analizie budżetów gospodarstw domowych, zabezpieczeniu oraz aktywności na starość. Kierownik Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ. Przewodnicząca Kapituły programu ARIADNA.

Speaker

dr Szymon Czarnik

Uniwersytet Jagielloński

Adiunkt w Instytucie Socjologii UJ, prowadzący kursy z metodologii badań ilościowych, analizy danych i teorii gier. Ekspert Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ (CEAPP), odpowiedzialny za opracowanie kwestionariusza, tworzenie bazy danych, oraz analizę statystyczną w Badaniu Ludności, będącym częścią projektu Bilans Kapitału Ludzkiego (2010–2023). Jako konsultant i analityk uczestniczył w wielu projektach badawczych o charakterze marketingowym i społecznym. Współautor szeregu publikacji dotyczących rynku pracy, w szczególności dotyczących różnic między płciami, w tym uwarunkowaniami segregacji zawodowej. Tłumacz książek o tematyce społecznej i ekonomicznej autorstwa m.in. Thomasa Sowella, Ludwiga von Misesa, Thomasa Woodsa i Hernando de Soto.

FAQ

Informację czy szkolenie jest opłacane ze środków publicznych oraz kto jest uprawniony do podpisania oświadczenia o finansowaniu szkolenia z takich środków, uczestnik powinien uzyskać na Uczelni, w jednostce, która będzie dokonywać płatności za uczestnictwo w Warsztatach (np. Biurze Dziekana, Kwesturze).

Oświadczenie można pobrać ze strony Warsztatów Analitycznych (do pobrania tutaj >>). Podpisane oświadczenie (skan) należy przesłać mailowo na adres m.oczkowicz@predictivesolutions.pl jednocześnie wypełniając formularz zgłoszenia na stronie Warsztatów Analitycznych. Faktura pro forma zostanie wystawiona dopiero po otrzymaniu zadeklarowanego oświadczenia.

Warsztaty Analityczne skierowane są do kadry naukowej i dydaktycznej uczelni wyższych, w tym doktorantów. Pracownicy instytutów i ośrodków badawczo-rozwojowych również mogą wziąć w nich udział na zasadzie pełnej odpłatności (jak pracownicy uczelni, która nie uczestniczy w programie ARIADNA).

Warsztaty trwają dwa dni. Zajęcia odbywają się równolegle w kilku grupach — w tym samym czasie. Każdy uczestnik dokonuje zatem wyboru tylko jednego z proponowanych tematów.

W cenie Warsztatów uczestnik otrzymuje: możliwość wzięcia udziału w dwudniowych Warsztatach (16 godzin lekcyjnych), materiały kursowe, obiady, poczęstunek podczas przerw kawowych, kolację po pierwszym dniu szkolenia, certyfikat uczestnictwa w Warsztatach. Cena za Warsztaty nie obejmuje kosztów zakwaterowania i dojazdów. Rezygnacja z któregokolwiek elementu oferty nie wpływa na koszt uczestnictwa w Warsztatach.


Koszt uczestnictwa w Warsztatach jest zróżnicowany w zależności od statusu uczelni w programie ARIADNA. Uczestnikom z uczelni współpracujących z firmą Predictive Solutions w ramach programu ARIADNA proponujemy ceny promocyjne. Najbardziej atrakcyjne ceny proponujemy pracownikom uczelni współpracujących z naszą firmą przy organizacji letniej oraz zimowej edycji warsztatów (pracownikom oraz doktorantom AGH i Uniwersytetu SWPS) oraz kursów zdalnych (UMK). Cennik Warsztatów dostępny jest w formularzu rejestracyjnym.

Uczestnikom Warsztatów możemy polecić noclegi w Hostelach na Miasteczku Studenckim AGH (szczegóły można znaleźć na stronie www.taniehostele.pl) lub w hotelu Polonez, znajdującym się w pobliżu AGH (www.hotel-polonez.pl).

Tak, jest taka możliwość. Taką informację uczestnik powinien nam przekazać przy wypełnianiu formularza zgłoszeniowego.

Niestety nie, samo wypełnienie formularza nie gwarantuje miejsca na Warsztatach. Dopiero dokonanie płatności na podstawie wystawionej przez organizatorów faktury pro forma (wysyłanej na adres mailowy podany w zgłoszeniu) gwarantuje miejsce na Warsztatach (pod warunkiem, że temat zostanie ostatecznie uruchomiony). Szczegóły określone są w Warunkach uczestnictwa w Warsztatach Analitycznych.

Lokalizacja

Kontakt z organizatorem

Adres wydarzenia

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Centrum Rozwiązań Informatycznych
Pawilon C-1, V piętro
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków

Organizator

Predictive Solutions Sp. z o.o.
[dawniej SPSS Polska]
ul. Retoryka 1
31-108 Kraków

Patronat

Patronem 33. edycji
Warsztatów Analitycznych jest
Wydawnictwo Naukowe PWN